Rahsiaincomepasif.com

TERMA PENGGUNAAN LAMAN WEB

Pengenalan

Laman web ini ("rahsiaincomepasif.com") dimiliki dan dikendali oleh Haizat Din Global. (002426067-D) ("HDG"). HDG mempunyai hak pada bila-bila masa untuk mengubah atau menghentikan mana-mana aspek atau Laman Web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada kandungan dan waktu capaian.
 
 
Perubahan pada Terma dan Syarat.
Anda dinasihatkan supaya merujuk kepad Terma dan Syarat setiap kali anda mengakses Laman Web ini untuk memastikan dan memahami mana-mana pemotongan, penggubahsuaian, variasi dan/atau penambahan yang boleh dibuat kepada Terma dan Syarat ini dari semasa ke semasa, dan anda dianggap telah bersetuju dan menerima Terma dan Syarat ini, termasuk pemotongan, pengubahsuaian, variasi dan/atau penambahan setiap kali anda mengakses dan menggunakan Laman Web ini.

 

 

Admin,
Rahsiaincomepasif.com,

Copyright 2017 - rahsiaincomepasif.com - All Rights Reserved

LIKE dan SHARE kami..
HDGLOBAL1
Haizat Din Global (002426067-D)